ทภก. ประชุม รายงานสถานการณ์ มาตรการเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ประชุม รายงานสถานการณ์ มาตรการเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า

วันนี้ 12 ก.พ.63 เวลา 13.30 น. เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (รญม.) เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ผลดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ 6 ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การนี้ นางเปมิกา สีสาคูคาม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาน และอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมรายงานมาตรการเฝ้าระวัง การคัดกรองโรค และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในทุกด้านหากตรวจพบผู้โดยสารเข้าข่ายต้องสอบสวนโรคตามนิยาม novel corona virus

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.