ทภก. ตรวจอาคารผู้โดยสาร รองรับคณะ องค์การการบินพลเรือน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ตรวจอาคารผู้โดยสาร รองรับคณะ องค์การการบินพลเรือน

วันที่ 12 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจอาคารผู้โดยสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับคณะจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่จะมาตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย ตามโครงการ Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) ในระหว่างวันที่ 11 – 21 ก.พ.63 นี้ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.