ทภก. ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 11.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ งามจรัส ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 15 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยท่าอากาศยานภูเก็ต บรรยายสรุป หัวข้อ “การบริหารจัดการท่าอากาศยานภูเก็ต” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.