ทภก.มีความห่วงใย และ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.มีความห่วงใย และ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

วันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 13.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำการตรวจเช็คเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ ตามจุดบริการต่างๆ และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดเน้นตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.