ทภก. เพิ่มมาตรการป้องกัน และ ติดตามเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เพิ่มมาตรการป้องกัน และ ติดตามเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 11:30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต แจก แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับเคาน์เตอร์เช็คอิน และ Boarding Gate อาคารผู้โดยสารภายในประเทศรวมถึงการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.