ท่าอากาศยานไทย ลงนาม MOU กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานไทย ลงนาม MOU กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในวันนี้ (12 ม.ค.60) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้ลงนาม ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่ออายุบันทึกข้อตกลง ซึ่ง ทอท.ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ ททท.ครั้งแรกในปี 2556 – 2559 รวมระยะเวลา 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในความพร้อมของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.