ทภก.เพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.เพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 30 ม.ค.63 เวลา 15.40 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดแบบ Deep Clean ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องน้ำ, บันไดเลื่อน, รถเข็นกระเป๋า, เค้าน์เตอร์ให้บริการผู้โดยสารหรือบริเวณที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต 3 ครั้งต่อวัน เป็นประจำทุกวัน ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ก็จะมีการทำความสะอาดเพิ่มเติมตามที่มีการร้องขอ รวมถึงการตรวจเช็คเจลแอลกอฮอล์ตามจุดให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสารให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.