ทภก. ฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงาน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงาน

วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการการดับเพลิง ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน ได้ทำการฝึกซ้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.