ท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจ คัดกรองนักท่องเที่ยว เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจ คัดกรองนักท่องเที่ยว เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 30 ม.ค. 63 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับความอนุเคราะห์จาก ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ จากกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 ฐานทัพเรือพังงา เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากมีไข้จะทำการซักประวัติเรื่องการเดินทางไปยังพื้นที่แพร่ระบาด หากมีประวัติการเดินทางดังกล่าว ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ ทางเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจะนำตัวผู้โดยสารไปตรวจเพิ่มต่อไป ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.