ทภก. ตั้งจุดรับแจก หน้ากากอนามัย ให้กับผู้โดยสารชาวจีน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ตั้งจุดรับแจก หน้ากากอนามัย ให้กับผู้โดยสารชาวจีน

วันที่ 29 ม.ค.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดตั้งจุดรับแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสารชาวจีน พร้อมเขียนข้อความปิดประกาศให้กำลังใจผู้โดยสารชาวจีนที่ เดินทาง เข้ามา ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้โดยเร็ว โดยจัดตั้งจุดรับแจกฯ ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.