ทภก. ดำเนินการเชิงรุก เพิ่มการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ดำเนินการเชิงรุก เพิ่มการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที 29 ม.ค.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุก และเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โดยการทำความสะอาดแบบ Deep Clean ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องน้ำ, บันใดเลื่อน, รถเข็นกระเป๋า, เค้าเตอร์ให้บริการผู้โดยสารหรือบริเวณที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอลสำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.