ทภก. ฝึกซ้อม การปฏิบัติ เมื่อ สภาพอากาศเลวร้าย และ ทัศนวิสัยต่ำ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ฝึกซ้อม การปฏิบัติ เมื่อ สภาพอากาศเลวร้าย และ ทัศนวิสัยต่ำ

วันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 18.30 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาพอากาศเลวร้ายและสภาวะทัศนวิสัยต่ำ (Adverse Weather & Low Visibility Condition) ประจำปี 2563 เพื่อให้พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานสายการบิน, ผู้ประกอบการบริการภาคพื้นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ตระหนักและเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดสภาพอากาศเลวร้ายหรือทัศนวิสัยต่ำ และเพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน ณ บริเวณหลุมจอดอากาศยาน หมายเลข 39 – 40 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.