ทภก. เปิดศูนย์ปฏิบัติการ รับมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิดศูนย์ปฏิบัติการ รับมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ), นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต, น.ส.ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.