ทภก. จัดกิจกรรม เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 63
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. จัดกิจกรรม เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 63

วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2563 โดยได้ประดับตกแต่งซุ้มกิจกรรมเป็นบรรยากาศ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เพื่อให้ผู้โดยสารได้ร่วมถ่ายภาพและชมการแสดงการเชิดสิงโตและมังกร โดยมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานสายการบิน, หน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ต่อจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต การนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และพลเรือตรี วโรดม สุวารี ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.