ทภก. ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จัด หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จัด หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

วันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติฯ” เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เข้าร่วมโครงการและให้การขอบคุณพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, ผู้ประกอบการ, สายการบินและส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ได้ให้การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยโครงการฯได้จัด ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.