ทภก. ฝึกอบรม เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของประเทศจีน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ฝึกอบรม เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของประเทศจีน

วันที่ 9 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของประเทศจีน “รู้เขาเราสบายใจ” เพื่อให้พนักงาน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรม พราว ในยาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.