ทภก. เตรียมพร้อมการให้บริการ นักท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลปีใหม่
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เตรียมพร้อมการให้บริการ นักท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลปีใหม่

ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพร้อมการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยสนับสนุนรถตู้โดยสาร จำนวน 6 คัน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค.63 เพื่อให้บริการรับ -ส่ง ผู้โดยสาร ในชั่วโมงคับคั่งในกรณีที่รถยนต์ให้บริการสาธารณะ ณ ทภก. มีจำนวนไม่เพียงพอ โดยจะดำเนินการสนับสนุน รถตู้โดยสาร รับ – ส่ง ผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่คิดค่าบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2563 สำหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.