ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนา ทภก.
ข่าว ภูเก็ต

ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนา ทภก.

วันที่ 4 ม.ค.60 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. และ พล.อ.ศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนา ทภก. โดย นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทภก. ให้การต้อนรับ และนำตรวจพื้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. การปรับรูปแบบมาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) เป็นแบบ Terminal Screening และตรวจอาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร (X-Terminal) ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.