ทภก. เป็นประธาน ประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เป็นประธาน ประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 19 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อสำรวจประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริการประจำปีงบประมาณ 2563 ของท่าอากาศยานภูเก็ต จาก ฝ่ายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพการบริการ จัดการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.