ทภก. ร่วมพิธีเปิด กีฬาสี โรงเรียนวัดมงคลวราราม ในยางเกมส์ ครั้งที่ 3
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมพิธีเปิด กีฬาสี โรงเรียนวัดมงคลวราราม ในยางเกมส์ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนวัดมงคลวราราม “ในยางเกมส์ครั้งที่ 3” โดยมี น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฏ์พงศ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ในการจัดแข่งขันฯ ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง สร้างความสามัคคี และการแสดงความสามารถของนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.