ทภก. เป็นประธาน เปิดอบรม หลักสูตร ทบทวน งานธุรการ งานสารบรรณ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เป็นประธาน เปิดอบรม หลักสูตร ทบทวน งานธุรการ งานสารบรรณ

ในวันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนงานธุรการและงานสารบรรณ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายเอกรัตน์ ทัศนาจิตร ผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการกลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งหมด 50 คน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ กิจกรรมอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 และ 29 พ.ย.62 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.