ทภก. ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ประธานศาลสูงสุดอาเซียน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ประธานศาลสูงสุดอาเซียน

วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา 18.25 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 7 (CACJ) และการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 41 (ALA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ประตูทางออกขึ้นอากาศยานหมายเลข 10 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.