ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมโครงการอาชีวะอาสา ปีใหม่ 2560
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมโครงการอาชีวะอาสา ปีใหม่ 2560

วันที่ 29 ธ.ค.59 นายรักศักดิ์ เอี่ยมหิรัญ ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบินท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นผู้แทน ทภก. เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคถลางจัดขึ้น ให้บริการตรวจสภาพรถให้กับ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากความเสื่อมสภาพของรถ โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลางเป็นประธานเปิดโครงการ และท่าอากาศยานภูเก็ต สนับสนุนนำ้ดื่มเป็น จำนวนเงิน 5,000.-บาท ณ ด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรชัย) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.