ทภก. ร่วมชมการแสดงเนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทง
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมชมการแสดงเนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร, พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, ผู้แทนสายการบิน, ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมชมการแสดงระบำสุโขทัยและการแสดงลาวกระทบไม้ซึ่งได้จัดแสดงเนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทง ในการนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ได้มอบกระทงขนมปังให้กับผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมอนุรักษ์ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทยให้สืบไป โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.