ทภก. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

วันที่ 26 ต.ค.62 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งประเพณีทอดกฐินสามัคคีนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตทำเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 350,659.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.