ทภก. ต้อนรับองคมนตรี ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับองคมนตรี ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 ต.ค.62 เวลา 09.15 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับ ณ ประตูทางออกขึ้นอากาศยานหมายเลข 10 และห้องรับรองพิเศษปะการัง อาคารผู้โดยระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.