ทภก. ต้อนรับนักนักท่องเที่ยวจีนเนื่องในวันชาติจีน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับนักนักท่องเที่ยวจีนเนื่องในวันชาติจีน

วันที่ 3 ต.ค.62 เวลา 15.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต และพนักงานสายการบินไทยให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันชาติจีน (Golden Week) โดยเดินทางมากับสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA717 เส้นทางบิน Hangzhou-Phuket จำนวนผู้โดยสารพร้อมลูกเรือจำนวน 180 คน และสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ6093 เส้นทางบิน Shenzhen-Phuket จำนวนผู้โดยสาร 180 คน โดยให้การต้อนรับ ณ บริเวณ Gate 11 และ 12 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.