ทภก. เปิดโครงการทบทวนการบริหารหลุมจอดอากาศยาน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิดโครงการทบทวนการบริหารหลุมจอดอากาศยาน

วันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ทบทวนการปฏิบัติงานการบริหารหลุมจอดอากาศยานการควบคุมลานจอดและจราจรภาคพื้น สำหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 41 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.