ทภก. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

วันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 73 คน เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.