ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟในอาคารสำนักงาน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟในอาคารสำนักงาน

วันที่ 27 ธ.ค.59 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการการดับเพลิง ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ของฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน โดย ทำการฝึกการดับเพลิงในอาคาร ฝึกการหนีไฟ และฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังมีสติ และหมดสติ จากชั้น 6 อาคารสำนักงาน ทภก. โดยการโรยตัวนำผู้ประสบภัยลงมาสู่พื้น

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟในอาคารสำนักงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.