ทภก.ประชุม ICAO Global Aviation Cooperation Symposium
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.ประชุม ICAO Global Aviation Cooperation Symposium

วันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ICAO Global Aviation Cooperation Symposium (GACS/3) ครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.62 ณ โรงแรม Le Meridien Phuket Beach Resort ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยมี ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และ ร.อ.ธรรมาวุธ นนทรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Le Meridien Phuket Beach Resort จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.