ผอ. ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ U Min L Win พร้อมคณะจาก เมียนมาร์
ข่าว ภูเก็ต

ผอ. ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ U Min L Win พร้อมคณะจาก เมียนมาร์

วันที่ 27 ธ.ค.59 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ U Min L Win Director General of DCA พร้อมคณะจาก Department of Civil Aviation (DCA) และ Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต นำเสนอข้อมูลในหัวข้อ Airside Operations และ Air Traffic Control (ATC) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก. และนำคณะเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ผอ. ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ U Min L Win พร้อมคณะจาก เมียนมาร์

ผอ. ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ U Min L Win พร้อมคณะจาก เมียนมาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.