ท่าอากาศยานภูเก็ต ชี้แจงการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่ท่าอากาศยาน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ชี้แจงการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการรถโดยสารที่ว่าจ้างจาก ทภก. แพงเกินกว่าอัตราที่ ทภก. ได้ประกาศไว้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.00 น. โดยมีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและได้ใช้บริการรถตู้หมายเลขทะเบียน 30-0481 ภูเก็ต เพื่อให้ไปส่งที่พักบริเวณหาดกะรน และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางปรากฎว่าคนขับรถได้เรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ภายหลังนักท่องเที่ยวทราบว่าอัตราค่าโดยสารดังกล่าวแพงกว่าอัตราค่าบริการที่ ทภก. ได้ประกาศไว้ จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.กะรน ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ ทภก. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และภายหลังจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ทราบว่ามีผู้ก่อเหตุจำนวน 2 คน หนึ่งคนในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาให้บริการภายในเขต ทภก. และเป็นผู้ชักชวนผู้โดยสารให้ใช้บริการรถตู้ดังกล่าว

ทภก. จึงได้นำตัวผู้ชักชวนมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00 น. ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดกฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2543) ออกตาม พรบ. ทอท. พ.ศ. 2522 ข้อ 8 ในเขตท่าอากาศยานควบคุมมิให้ผู้ใดปฏิบัติดังต่อไปนี้ (5 ตรี) ห้ามชักชวนผู้โดยสารอากาศยานหรือผู้อื่นให้ใช้บริการยานพาหนะหรือบริการอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนของรถตู้คันที่ก่อเหตุนั้น ทภก. ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามิได้เป็นรถบริการสาธารณะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ทภก. ดังนั้น ทภก. จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการให้บริการของรถตู้คันดังกล่าวส่งให้ สภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

โดยในส่วนของ ทภก. นั้นได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ในด้านการอำนวยความสะดวกรถบริการสาธารณะพร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายราคาและระยะทางอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถทุกคนและตรวจสอบจุดหมายที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากการอำนวยความสะดวกในเรื่องรถบริการสาธารณะแล้วนั้น ทภก. ยังมีมาตรการสำหรับตัวแทนหรือบริษัทนำเที่ยวในการเข้ามารับนักท่องเที่ยวภายในเขต ทภก. โดยจะต้องแลกบัตรรักษาความปลอดภัยและลงทะเบียนทุกครั้งในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทภก. มิได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามหากผู้มาใช้บริการ ทภก. พบเห็นหรือได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการ ทภก. ขอให้ร้องเรียนเข้ามาได้ที่ ทภก. หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-1066, 0-7635-1801 โทรสาร 0-7632-7478 หรือผ่านช่องทาง Facebook : Phuket International Airport – HKT หรือ E-mail : hkt_airportservice@airportthai.co.th

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.