ทภก. ร่วมเวียนเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมเวียนเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 16 ก.ค.62 เวลา 18.30 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 ตามนโยบายรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สังคมไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง ทภก. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าวพร้อมร่วมฟังธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดมงคลนิมิตรพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.