ทภก. ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับสายการบิน Qingdao Airline
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับสายการบิน Qingdao Airline

วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 04.30 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผอก.ฝอต.ทภก. และพนักงานลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Qingdao Airline เที่ยวบินที่ QW9899 เส้นทางการบิน TAO (ชิงเต่า) – HKT (ภูเก็ต) มีผู้โดยสารจำนวน 168 คน นักบินและลูกเรือ 19 คน ณ ประตูหมายเลข 15 (Bus Gate 15) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.