ทภก. ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 08.30 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมงคลวราราม วัดไม้ขาว และวัดเมืองใหม่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดย ทภก. จัดถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปีให้กับวัดโดยรอบ ทภก. ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR และเพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ได้ร่วมทำบุญ สำหรับประเพณีการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะทำการหล่อเทียนพรรษา เมื่อหล่อเสร็จจึงนำไปถวายพระตามวัดต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.