ทภก. จัดอบรมศิลปะการป้องกันตัว
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. จัดอบรมศิลปะการป้องกันตัว

วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. นายบรรพต สอนโต ผอก.ฝรภ.ทภก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนอาวุธประจำกายและศิลปะการป้องกันตัวประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 2 – 3 ก.ค.62 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 5 – 6 ก.ค.62 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และประสบการณ์ในการใช้อาวุธประจำกายและศิลปะการป้องกันตัวให้กับพนักงานลูกจ้าง ฝรภ.ทภก. ณ โรงแรมฮอต สปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พังงา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.