โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน โดย ทภก
ข่าว ภูเก็ต

โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน โดย ทภก

วันที่ 30 มิ.ย.62 ทภก. จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” ประจำปี 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคอเอน ให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่คนในชุมชนบ้านคอเอนซึ่งเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทภก. พร้อมกับให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านสุขภาพโดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี จากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ในการนี้ นายสมศักดิ์ เกตุเมือง รอก.ฝดภ.ทภก. มอบของที่ระลึกให้แก่นายไพศาล ไชยราบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเอน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.