ทภก.จัดโครงการ ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.จัดโครงการ ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน

วันที่ 29 มิ.ย.62 ทภก. จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” ประจำปี 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไม้ขาว ให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่คนในชุมชนบ้านไม้ขาวซึ่งเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทภก. พร้อมกับให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านสุขภาพโดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี จากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ในการนี้ นางอิ้งสน มีสุข รอก.ฝผง.ทภก. มอบของที่ระลึกให้แก่นายอุดร สมทิพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.