ทภก. จัดโครงการ ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. จัดโครงการ ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน

วันที่ 22 มิ.ย.62 ทภก. จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” ประจำปี 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม โดยมี ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก., นายสอ ทัตติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และนางสาวจุฬาภรณ์ ตัดสมัย ผู้แทนจากโรงเรียนวัดมงคลวราราม เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่คนในชุมชนบ้านบ่อไทรซึ่งเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทภก. พร้อมกับให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านสุขภาพโดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี จากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใชีวิตประจำวันของตนเอง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.