ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต

วันที่ 22-23 ธ.ค.59 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน และเยี่ยมชมบรรยากาศท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานภูเก็ตนำชม การแสดงสมรรถนะของรถดับเพลิงอากาศยาน และชมการขึ้น-ลง ของอากาศยาน ณ อาคารสำนักงานฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.