ทภก.รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 14 มิ.ย.62 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562” จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยภายในการจัดโครงการมีกิจกรรมการแสดงของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, การเสวนาประสบการณ์ ผู้บริจาคโลหิต, การรับบริจาคโลหิต, การมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) เป็นผู้แทน ผภก. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และ น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฏ์พงศ์ผอก.สกศ.ฝอต.ทภก. รับมอบเกียรติบัตรผู้ประสานงานดีเด่น ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำ เพราะเป็นผู้ที่มีความเสียสละบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.