ทภก. สนันสนุนวันอีฎิลฟิตรี
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. สนันสนุนวันอีฎิลฟิตรี

วันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 14.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทภก. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000.- บาท ให้แก่มัสยิดอัลอิศละฮ์ บ้านคอเอน เพื่อใช้ในการจัดงานทำบุญให้กับชาวบ้านเนื่องในวันอีฎิลฟิตรี (วันออกบวช) โดยมีนายกอหนี ปังเตะ อิหม่ามมัสยิดอัลอิศล๊ะฮ์เป็นผู้รับมอบ ณ มัสยิดอัลอิศละฮ์ บ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.