ทภก. เฝ้า รับ – ส่ง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เฝ้า รับ – ส่ง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 และ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ณ หลุมจอดอากาศยานที่ 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.