ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 20 ธ.ค.59 นายโกศล สาตร์สวัสดิ์ผอก.ฝรภ.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ผู้ประกอบการ และสายการบิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานให้พนักงานและลูกจ้าง เข้าใจและมีความชำนาญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง เข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในเหตุการณ์จริง ณ ห้องอบรมชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.