ทภก. เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 62
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 62

วันที่ 21 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ม.ค.32 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหวนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี พระครูภัทราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่, ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก., สายการบิน, ผู้ประกอบการ, ส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก., นักเรียนโรงเรียนโดยรอบ ทภก. จำนวน 4 โรงเรียน, เจ้าหน้าที่สวนป่าบางขนุน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.