ทภก.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.10

วันที่ 7 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. นายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ นางวิจิตรา ประทีป ณ ถลาง ผอก.ฝผง.ทภก. และพนักงานลูกจ้าง ทภก. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.