ทภก.ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

วันที่ 17 เม.ย.62 ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติฯ ” เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในการนี้ นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผอก.ฝอต.ทภก. พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้ประกอบการ, สายการบิน และส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.