ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เม.ย.62 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ คชบุตรธาดา ผอก.ฝบร.ทภก. ผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปล่อยเต่าและปลา เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติกันมาช้านาน ในการนี้ นายกิตติกร ประทีป ณ ถลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ผอก.ฝบร.ทภก. และพนักงานลูกจ้าง ทภก. ได้มอบชุดผ้าขนหนูให้กับผู้สูงอายุจำนวน 120 ชุด ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.