ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
ข่าว ภูเก็ต

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2560 โดย นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และนายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษาพร้อมด้วยผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.